Се посврши сербез Донка

Се посврши сербез Донка
тра, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла
сербез Донка на Јаричкови.

Се собрале комшиите
тра, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла
комшиите, другарките.

- Аирлија, сербез Донке
тра, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла
аирлија свршувачката.

- Не викајте аирлија
тра, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла
тук' речете на мајка ми.

Што ме даде на далеку
тра, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла
на далеку, преку Вардар.
Забелешка: „Сербез“ значи слободен, безгрижен.