Развила гора зелена

Развила гора зелена,
развила гора зелена,
ништо не влегва во неја,
ништо не влегва во неја.

Потам помнале ајдуте,
потам помнале ајдуте,
фатија пушки да пукат,
фатија пушки да пукат.

Нивеста веле говори:
- Запрејте зурли тапани,
полна е гора ајдути.
Полна е гора ајдути,
ништо не влегва во неа.

Деверо малој братенче,
деверо малој братенче,
Ај ки с' ја мен'ме рубата,
ај ки с' ја мен'ме рубата.
Јас ки се сторам деверо,
теб ки те прајме нивеста.

Нeвеста веле говори,
нeвеста веле говори:
- Јаска можам пушка да држам,
јаска можам сабја да вртам.
Јаска можам пушка да држам,
јаска можам сабја да вртам

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Коста Новакис - Развила гора зелена

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Коста Новакис