Не раѓај мајко, лична Македонијо

Не раѓај мајко, лична Македонијо,
Не раѓај ќерки убави.
Твоите ќерки, мајко Македонијо,
Тиран ти граба на сила.

Ти раѓај само, мајко Македонијо,
Ти раѓај само синови.
Знаме да развеат по Македонија,
Народ да зберат, поробен.

Твоите синој, по горја, планини,
Крв си пролеват за тебе.
Момите лични, убави прикажани,
Венат си млади аргатки.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!