Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Мила мајко што ме роди толку сиромав

Леле мајко што ме роди толку сиромав?
Сиромав, сиромав, пусти останав.

Куќа имам, жена немам, леле сиромав.
Сиромав, сиромав, пусти останав.

Кревет имам, јорган немам, леле сиромав.
Сиромав, сиромав, пусти останав.

Ќумбе имам, дрва немам, леле сиромав.
Сиромав, сиромав, пусти останав.

Ќесе имам, пари немам, леле сиромав.
Сиромав, сиромав, пусти останав.