Лилјано моме убаво

Лилјано моме убаво,
Лилјано пиле калешо,
уште ли мома ќе одиш,
уште ли светот ќе гориш?

На стари баби внучиња,
на млади невести момчиња,
жена и деца оставам,
тебе Лилјано да земам.

Немој, Лилјано, не чини,
не оставај рана на срце,
цел век јас ќе ти слугувам,
тебе Лилјано да земам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Никола Бадев, Васка Илиева - Лилјано моме убаво
 2. Злата Теодосиевска - Лилјано моме убаво
 3. Алексо Димов - Лилјано моме убаво
 4. Зоран Џорлев - Лилјано моме убаво
 5. Анета Мицевска - Лилјано моме убаво
 6. Чардак - Лилјано моме убаво
 7. Даниела Темелковска - Лилјано моме убаво
 8. Маестрал - Лилјано моме убаво
 9. Александар Сариевски, Анка Гиева - Лилјано моме убаво
 10. Октет Македонија - Лилјано моме убаво
 11. Непознат изведувач - Лилјано моме убаво
 12. Roel Sluis - Лилјано моме убаво
 13. Верица Русева, Пицикато - Лилјано моме убаво
 14. Блага Видец, Благој Петров - Караѓуле, Васка Илиева, Кочо Петровски - Лилјано моме убаво

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Никола Бадев
 2. Васка Илиева
 3. Злата Теодосиевска
 4. Алексо Димов
 5. Зоран Џорлев
 6. Анета Мицевска
 7. Чардак
 8. Даниела Темелковска
 9. Маестрал
 10. Александар Сариевски
 11. Анка Гиева
 12. Октет Македонија
 13. Непознат изведувач
 14. Roel Sluis
 15. Верица Русева
 16. Пицикато
 17. Блага Видец
 18. Благој Петров - Караѓуле
 19. Кочо Петровски