Лилјано моме, Лилјано

Лилјано моме, Лилјано,
слушај што вели Ѓорѓија,
аман, оф аман,
слушај што вели Ѓорѓија.

- Чифликот ќе си продадам,
тебе Лилјано да те земам,
аман, оф аман,
тебе Лилјано да земам.

Трлото ќе си продадам,
тебе Лилјано да земам,
аман, оф аман,
тебе Лилјано да земам.

- Колку ти чини трлото,
толку ми чини грлото,
аман, оф аман,
толку ми чини грлото.

- Овците ќе си продадам,
тебе Лилјано да те земам,
аман, оф аман,
тебе Лилјано да земам.

- Колку ти чинат овците,
толку ми чинат очите,
аман, оф аман,
толку ми чинат очите.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!