Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Кате, Кате лично моме

Кате, Кате лично моме,
нели ти реков да не се љубиме?
Ќе разберат комшиите,
ќе те скандисаат душманите.

Кате, Кате лично моме,
ај, стори се едно пиле.
Да прелеташ јаболкници,
да преброиш јаболките.

Да преброиш јаболките,
да разбереш времињата.
Да разбереш времињата,
колку време се љубевме,
и на крајот не се зедовме!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Пепи Бафтировски - Кате, Кате лично моме
  2. Пет плус - Кате, Кате лично моме
  3. Алексо Димов - Кате, Кате лично моме

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Пепи Бафтировски
  2. Пет плус
  3. Алексо Димов