Зурли трештат на сред село

Зурли трештат на сред село,
тапан бие рум-дум-дум,
млади моми и ергени,
до две ора вијат.

Оздола иде стар бел дедо,
засукал мустаќи,
право трга на орото
и тој да се фати.

Го здогледа баба Неда,
за рака го фати:
- Каде одиш старо-аро,
оро да им грдиш?

Стој, почекај баба Недо,
до моми да играм,
да се фатам до момите,
срце да разиграм.

Рум-дум-рум-дум-рум-дум-рум,
рум-дум-рум-дум-рум-дум-дум!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Кочо Петровски - Зурли трештат на сред село
 2. Танец - Зурли трештат на сред село
 3. Александар Сариевски - Зурли трештат на сред село
 4. Стефче Стојковски - Зурли трештат на сред село
 5. Рум дум дум - Зурли трештат на сред село
 6. Даниела Темелковска - Зурли трештат на сред село
 7. 5 плус - Зурли трештат на сред село
 8. Танец - Зурли трештат на сред село
 9. Адријана Алачки - Зурли трештат на сред село
 10. Васка Илиева, Ѓорѓе Машаловиќ - Зурли трештат на сред село
 11. Ѓорѓи Желчевски, Кевсер Селимова - Зурли трештат на сред село
 12. Гледанице - Зурли трештат на сред село

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Кочо Петровски
 2. Танец
 3. Александар Сариевски
 4. Стефче Стојковски
 5. Рум дум дум
 6. Даниела Темелковска
 7. 5 плус
 8. Адријана Алачки
 9. Васка Илиева
 10. Ѓорѓе Машаловиќ
 11. Ѓорѓи Желчевски
 12. Кевсер Селимова
 13. Гледанице