Градел Илија манастир

Градел Илија манастир,
градел Илија манастир,
градел Илија манастир, оф аман, аман,
на врв на Пирин Планина.

Оздола иде Ирина,
оздола иде Ирина,
оздола иде Ирина, оф аман, аман,
и на Илија говори:

Земи ме батко Илија,
земи ме батко Илија,
земи ме батко Илија, оф аман, аман,
во твојта тесна ќелија.

Калуѓерица да станам,
калуѓерица да станам,
калуѓерица да станам, оф аман, аман,
црно морасо да носам.

Не можам моме Илино,
не можам моме Илино,
што ти се руси косите, оф аман, аман,
и ти играат очите.

Косите ќе ги исечам,
косите ќе ги исечам,
Косиве ќе ги поцрнам, оф аман, аман,
очиве ќе си ги скротам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Мирко Митревски - Градел Илија манастир
 2. Сузана Спасовска - Градел Илија манастир
 3. Гарабет Тавитјан, Гарабет Тавитјан Јр., Диран Тавитјан, Сергеј Четковиќ - Градел Илија манастир
 4. Серенада - Градел Илија манастир
 5. Адријана Алачки - Градел Илија манастир
 6. Василка Иванова, Георги Христов - Градел Илија манастир
 7. Радостина Панјова - Градел Илија манастир
 8. Александар Александров - Градел Илија манастир

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Мирко Митревски
 2. Сузана Спасовска
 3. Гарабет Тавитјан
 4. Гарабет Тавитјан Јр.
 5. Диран Тавитјан
 6. Сергеј Четковиќ
 7. Серенада
 8. Адријана Алачки
 9. Василка Иванова
 10. Георги Христов
 11. Радостина Панјова
 12. Александар Александров