Врана коња јавам јас

Врана коња јавам јас,
одам по невестата.
Врана коња јавам јас,
одам по невестата.

Одам по невестата,
дал' ќе ми ја дадат?
Одам по невестата,
дал' ќе ми ја дадат?

На сред село тапан чука,
оро се вие.
На сред село тапан чука,
оро се вие.

Оро се вие,
мома водеше.
Мома водеше,
оро красеше.

Татко ѝ ја дава,
село не ја дава.
Татко ѝ ја дава,
село не ја дава.

Село не ја дава,
оти е убава.
Село не ја дава,
оти е убава.

Ќе умрам мајко, загинам,
без неа дома не одам.
Ќе умрам мајко, загинам,
без неа дома не одам.

В село слуга ќе бидам,
само неа да земам.
В село слуга ќе бидам,
само неа да земам.