Болен лежи катил Ѓорѓи

Болен лежи катил Ѓорѓи,
в Солунски зандани.
Дење лежи катил Ѓорѓи,
ноќе го испрашуваат.

Кажи, кажи катил Ѓорѓи,
кај е твојта пушка?
Кај е твојта пушка Ѓорѓи,
пушка малихера?

Ал' ме праша клети душман,
право ќе ти кажам.
Право ќе ти кажам душман,
нема да те лажам.

Глава давам клети душман,
пушка не кажувам.
Пушка не кажувам душман,
пушка маликера.

Кажи, кажи катил Ѓорѓи,
каде го спечали?
Каде го спечали Ѓорѓи,
тешкото имање?

Планини сум шетал Турчин,
бегови сум клало.
Пари сум земало Турчин,
пари неброени.
Е, од тука сум спечалил
тешкото имање.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Виданка Георгиева - Болен лежи катил Ѓорѓи
 2. Сузана Спасовска - Болен лежи катил Ѓорѓи
 3. Мице Гошевски - Болен лежи катил Ѓорѓи
 4. Непознат изведувач - Болен лежи катил Ѓорѓи
 5. Александар Сарев - Болен лежи катил Ѓорѓи
 6. Борче Крстески - Болен лежи катил Ѓорѓи
 7. Сашо Гигов - Гиш - Болен лежи катил Ѓорѓи
 8. Гого Зафировски - Болен лежи катил Ѓорѓи

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Виданка Георгиева
 2. Сузана Спасовска
 3. Мице Гошевски
 4. Непознат изведувач
 5. Александар Сарев
 6. Борче Крстески
 7. Сашо Гигов - Гиш
 8. Гого Зафировски