Три невесте тикве брале

(Две невести тикви брале)

Три невесте тикве брале бре
три невесте тикве брале, бре, бре, бре
тикве брале бре.

Куде брале там' заспале бре
куде брале там' заспале бре, бре, бре
там' заспале бре.

Свекрва ги разбудила бре
ој невесте мрзеливке бре, бре, бре
ај станујте бре.

Невесте се разлутиле бре
па почнале да се карат бре, бре, бре
па збориле бре.

Една вика ој свекрво бре
една вика ој свекрво бре, бре, бре
котрљаво бре.

Друга вика ој ти свекре бре
ој ти свекре диви вепре вре, бре, бре
диви вепре бре.