Стани запали Тинке борина

Стани запали Тинке борина,
да не ти влезам Тинке в' темнина.
Јас ќе си земам, Тинке, елекот,
да не ти грешам Тинке коланот.

Јас ќе си земам, Тинке, појасот,
да не ти грешам Тинке ѓерданот.
- Влези си, лудо море, земи си
мојот се ѓердан, лудо, познава.

Колку камчиња, лудо, по земи,
толку е сребро лудо на него.
Стани запали Тинке борина,
да не ти влезам в' темнина.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Виолета Томовска, Кирил Манчевски - Стани запали Тинке борина

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Виолета Томовска
  2. Кирил Манчевски