Сношти сакав да ти дојдам

- Сношти сакав да ти дојдам
на таа слатка вечера,
на тоа вино црвено,
а бре будало.

Лошо време ме зафати,
ситна роса зароси,
силен ветер задува,
затоа не дојдов.

- Каков јунак ти ќе бидеш
од роса да се уплашиш,
кај мене да не дојдеш,
а бре, лудо бре?

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Кевсер Селимова, Ѓорѓи Желчевски - Сношти сакав да ти дојдам
 2. Петар Нечовски - Сношти сакав да ти дојдам
 3. Сузана Спасовска - Сношти сакав да ти дојдам
 4. Аки Рахимовски, Гарабет Тавитјан, Гарабет Тавитјан Јр., Диран Тавитјан - Сношти сакав да ти дојдам
 5. Влатко Лозаноски - Сношти сакав да ти дојдам
 6. Nama Orchestra - Сношти сакав да ти дојдам
 7. Група Сарај - Сношти сакав да ти дојдам
 8. Цветанка Ласкова - Сношти сакав да ти дојдам

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Кевсер Селимова
 2. Ѓорѓи Желчевски
 3. Петар Нечовски
 4. Сузана Спасовска
 5. Аки Рахимовски
 6. Гарабет Тавитјан
 7. Гарабет Тавитјан Јр.
 8. Диран Тавитјан
 9. Влатко Лозаноски
 10. Nama Orchestra
 11. Група Сарај
 12. Цветанка Ласкова