Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Сношти сакав да ти дојдам

- Сношти сакав да ти дојдам
на таа слатка вечера,
на тоа вино црвено,
а бре будало.

Лошо време ме зафати,
ситна роса зароси,
силен ветер задува,
затоа не дојдов.

- Каков јунак ти ќе бидеш
од роса да се уплашиш,
кај мене да не дојдеш,
а бре, лудо бре?

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Кевсер Селимова, Ѓорѓи Желчевски - Сношти сакав да ти дојдам
 2. Петар Нечовски - Сношти сакав да ти дојдам
 3. Сузана Спасовска - Сношти сакав да ти дојдам
 4. Аки Рахимовски, Гарабет Тавитјан, Гарабет Тавитјан Јр., Диран Тавитјан - Сношти сакав да ти дојдам
 5. Влатко Лозаноски - Сношти сакав да ти дојдам
 6. Nama Orchestra - Сношти сакав да ти дојдам

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Кевсер Селимова
 2. Ѓорѓи Желчевски
 3. Петар Нечовски
 4. Сузана Спасовска
 5. Аки Рахимовски
 6. Гарабет Тавитјан
 7. Гарабет Тавитјан Јр.
 8. Диран Тавитјан
 9. Влатко Лозаноски
 10. Nama Orchestra