Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Сношти минав покрај вашето порте

Сношти минав покрај вашето порте
ваш'то порте беше затворено.

Пред портето зелена ливада
во ливада два бели шатори.

Во шатори брат и сестра лежат
братот спие, а сестрата го буди.

Стани брате да би нестанало
наш'то село оган го изгори.

Ако гори нека се запали
кога немам свое машко дете.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!