Сношти минав покрај вашето порте

Сношти минав покрај вашето порте
ваш'то порте беше затворено.

Пред портето зелена ливада
во ливада два бели шатори.

Во шатори брат и сестра лежат
братот спие, а сестрата го буди.

Стани брате да би нестанало
наш'то село оган го изгори.

Ако гори нека се запали
кога немам свое машко дете.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!