Кинисала Роса ју планина

Кинисала Роса ју планина,
да си бере Роса росно цвеќе,
ден го брала Роса, ден китила.

Накитила Роса три товари,
товарила Роса, замркнало,
ја смркнало Роса, затемнило.

- Ој овчари, море, мили браќа,
каде има браќа таа вечер,
таа вечер, браќа, да ноќевам?

Ноќевала Роса кај овчари,
ја самнало Роса, товарила,
кинисала Роса да си оди.

Насмеа се Роса на овчари:
- Ој овчари, море, будалишта,
сретнал волкот, море, рудо јагне,
па не знаел, море, да го јаде.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Никола Бадев - Кинисала Роса ју планина
  2. Круме Спасовски - Кинисала Роса ју планина
  3. Пепи Бафтировски - Кинисала Роса ју планина

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Никола Бадев
  2. Круме Спасовски
  3. Пепи Бафтировски