Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Сите девојчиња

Сите девојчиња мамо се мажија
најубави момци зедоа,
а јас најмалата, најубава мома
си останав мајко без к'смет.

Јас си го зедов младото бекриче
што ми пие вино ракија,
везден ми оди мамо по меани
пие лумпуј, лумпуј до зори.

Сека вечер либе оди по меани
сè за таа пуста ракија,
а кога се враќа, мајко од меани
удри мавај, мавај по мене.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Благица Павловска - Сите девојчиња
  2. Виданка Георгиева - Сите девојчиња
  3. Цане Николовски - Сите девојчиња
  4. Есма Реџепова - Сите девојчиња
  5. Фаворити - Сите девојчиња

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Благица Павловска
  2. Виданка Георгиева
  3. Цане Николовски
  4. Есма Реџепова
  5. Фаворити