Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Сите девојчиња

Сите девојчиња мамо се мажија
најубави момци зедоа,
а јас најмалата, најубава мома
си останав мајко без к'смет.

Јас си го зедов младото бекриче
што ми пие вино ракија,
везден ми оди мамо по меани
пие лумпуј, лумпуј до зори.

Сека вечер либе оди по меани
сè за таа пуста ракија,
а кога се враќа, мајко од меани
удри мавај, мавај по мене.