Селвие, сен ѓузел

Не спи, не спи, не дреми
кузум бела Селвие
зар не си се наспало,
ј'око мори калешо
три вечери без мене?

Селвие, сен ѓузел,
ј'око мори калешо
моја прва изгоро.

На четврта јас дојдов
кузум бела Селвие
тебе дома не најдов,
j'око моe калешо
тебе дома не најдов.

Селвие, сен ѓузел,
ј'око мори калешо
моја прва изгоро.

Тук' те најдов в' комшии
кузум бела Селвие
у нашите душмани,
ј'око мое калешо,
у нашите душмани.

Селвие, сен ѓузел,
ј'око мори калешо
моја прва изгоро.

Теб' те најдов зад врата
кузум бела Селвие,
лаф муабет правеше,
ј'око моје калешо
лаф муабет правеше.

Селвие, сен ѓузел,
ј'око мори калешо
моја прва изгоро.

Не ми фрлај ифтири
море мој домаќине,
ти си голем мераклија
море мој домаќине,
на вино и на лута ракија.

Селвие, сен ѓузел,
ј'око мори калешо
моја прва изгоро.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Мирко Митревски - Селвие, сен ѓузел
  2. Влатко Лозаноски - Селвие, сен ѓузел
  3. Благоја Грујовски - Селвие, сен ѓузел

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Мирко Митревски
  2. Влатко Лозаноски
  3. Благоја Грујовски