Море чичо рече (Пајдушко)

Море чичо рече да ме жени,
море 'чера рече, сега нејќе.
Море 'чера рече, сега нејќе,
а па стрина Сава, ич не дава.

Море не даваше, не даваше,
море најпосле се сагласише.
Море најпосле се сагласише,
море ми згодише бела Неда.
Море бела, бела како арапка,
море т'нка, т'нка како мечка.

Море качеше ја на колата,
море, а колата прикрцаја.
Море, а колата прикрцаја,
море биволите примрцаја.

Море кога Неда потеглише,
море, до две даске се скршише.
Море, до две даске се скршише,
море, биволите с' уплашише.