Подранила Цена

Подранила Цена за вода студена,
рано подранила, со две стомни нови.
Оф, на мое срце, Цено, огин гореше.

Ој, Цено, Цено, севда голема,
изгоре ме, Цено мори,
запали ме, душо.

Ценината снага, танка половина.
Оф, на мое срце, Цено, огин гореше.

Ој, Цено, Цено, севда голема,
изгоре ме, Цено мори,
запали ме, душо.

Цениното лице, црвено јаболче.
Оф, на мое срце, Цено, огин гореше.

Ој, Цено, Цено, севда голема,
изгоре ме, Цено мори,
запали ме, душо.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Никола Бадев - Подранила Цена
  2. Никола Бадев - Подранила Цена

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Никола Бадев