Митра мома поповата

Митра мома поповата,
најубава во селото.
Дошол шивач да ја бара,
попот ѓавол не ја дава.

Ој леле, леле, најубава,
ој леле леле, во селото.
Ој леле, леле, попот ѓавол,
ој леле, леле, не ја дава.

- "Не ја давам за шивачот,
Митра в' село да ми седи.
Ќе ја мажам за даскалот,
во град Митра да ми седи".

Ој леле, леле, најубава,
ој леле леле, во селото.
Ој леле, леле, во град Митра,
ој леле, леле, да ми седи.

Пројде време три години,
никој Митра не ја бара.
Тогаш викна попадија:
- "А бре попе, џурумлија".

- "Ој леле, леле, што не ја даде,
ој леле леле, за шивачот.
Ој леле, леле, за шивачот,
ој леле, леле, во селото"?

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Танец - Митра мома поповата

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Танец