Пелин ми се пољуљава

Пелин ми се пољуљава
пољуљава, заљуљава.

Дали ми го ветер вее
или ми го роса роси?

Сама Рада под пелина,
пелин крши, китки кити.

Да ги дава на момците,
на момците, чуждинците.

За да пукнат тукашните,
тукашните, охридските.

Ако пукнат, нека треснат,
мене не ми е ништо гајле.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ансамбл Билјана - Пелин ми се пољуљава
  2. Ансамбл Билјана - Пелин ми се пољуљава
  3. Лихнидос - Пелин ми се пољуљава

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ансамбл Билјана
  2. Лихнидос