Ојде дедо во градина

Ојде дедо во градина
во градина кај цвеќиња.
Тамо најде девојчиња
та им вели ем говори:
- „Ај кажете девојчиња
која од вас ќе ме земи?“

Прва вели говори:
- „А бре дедо, стари дедо
избричи си брадичката
поткастри си мустаќите
јас бре дедо ќе те земам“.

Втора вели говори:
- „А бре дедо, стари дедо
продај си ја кобилата
кобилата и колата
јас бре дедо ќе те земам“.

Трета вели и говори:
- „Абре дедо, стари дедо
запали си куќичката
изгори си бабичката
јас бре дедо ќе те земам“.

Си запалил куќичката,
си изгорел бабичката,
па се вратил кај момите,
а моми му побегнале.
Почнал дедо да си плачи,
да си плачи да си реди:

- „Стара беше ме крпеше
стара беше ми готвеше
стара беше ме љубеше
и на старост ме топлеше“.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Кирил Манчевски, Виолета Томовска - Ојде дедо во градина
  2. Иван Гоцев - Ојде дедо во градина

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Кирил Манчевски
  2. Виолета Томовска
  3. Иван Гоцев