Делба делила

Делба делила тај бела Рада,
делба делила тај бела Рада, и-ха.
На сека мома по едно момче,
на бела Рада, црно Арапче, и-ха, и-ха!

Па се чудила што да му прави
па се чудила што да му прави, и-ха.
Па му купила три оки сапун,
па го одвела Дебарски бањи, и-ха, и-ха!

Дебарски бањи, на топла вода,
три дни го мила, два дни го трила, и-ха.
Па му претрила десното уво,
десното уво, левото рамо, и-ха, и-ха!

Па го качила на бела коња,
па го качила на бела коња, и-ха.
Коњ се белее, он се црнее,
коњ се белеје, он се црнеје, и-ха, и-ха!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Hedwig Schoots - Делба делила
  2. Трио П. Николова - Делба делила

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Hedwig Schoots
  2. Трио П. Николова