Може ли цвеќе без вода

Ла, ла, ла, ла, ла...

Ја излези девојче,
ај дојди си ти при мене,
дур за друга не сум појден,
ме слушна ли бре?

Ај од тука, бегај ти,
не губи си, лудо, време,
за друго сум таксано,
nе слушна ли, бре?

Ќе дојдат утре по мене,
а јас ќе мислам на тебе,
друга ќе имаш крај себе,
но, на мене бре лудо ќе мислиш.

Можеш ли лудо без мене,
можам ли и јас без тебе?
Може ли цвеќе без вода,
зелена гора без лисја?

Ла, ла, ла, ла, ла...

Зар не помниш девојче,
што зборевме двајцата ние,
две лозници зелени,
двајцана до гроб?

Што рековме - речено,
што било - поминало, бре,
за друго сум таксано
бре, фаќај си пат.

Ќе дојдат утре по мене,
а јас ќе мислам на тебе,
друга ќе имаш крај себе,
но, на мене, бре лудо, ќе мислиш.

Можеш ли, лудо, без мене,
можам ли и јас без тебе?
може ли славеј без песна,
може ли светот без сонце?

Ла, ла, ла, ла, ла...

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Виолета Томовска - Може ли цвеќе без вода
  2. Сузана Гавазова - Може ли цвеќе без вода

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Виолета Томовска
  2. Сузана Гавазова