Дедо мили златни

Дедо оди на пазар,
коња јава без самар.
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабиното момче (бабино бомбонче).

Баба јава на муле,
дедо пуши со луле.
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабиното момче.

Дедо оди на бостано,
баба праша са фустано.
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабиното момче.

Баба иде од нивата,
дедо гледа во тавата
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабиното момче.

Дедо иде на ручок,
баба пече цел кравчо.
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабиното момче.

Баба преде на вретено,
дедо јаде печено.
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабиното момче.

Дедо оди за пиперки,
баба гали двете ќерки.
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабиното момче.

Баба јаде пиперка,
дедо свири на шупелка.
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабиното момче.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Петранка Костадинова - Дедо мили златни
  2. Наско Џорлев, Петранка Костадинова - Дедо мили златни
  3. Академци - Дедо мили златни
  4. Месечинка - Дедо мили златни

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Петранка Костадинова
  2. Наско Џорлев
  3. Академци
  4. Месечинка