Ми излегла Евда низ чаршија

Ми излегла Евда низ чаршија,
низ чаршија Евда низ град Струга,
да ми бара баш терзија,
да ѝ сошие ајде срмен елек,
да ѝ сошие срмен елек,
срмен елек Евда за Велигден.

Добровечер Миле млад терзија
дали имаш многу за шиење?
Кажи пиле што ми сакаш
и да имам тебе не те враќам,
шуќур Господ ми те донесе,
ми заличи Евде дуќанчето.

Јас ќе шијам Миле срмен елек
направи ја Миле ти сметката,
колку пари ќе ми бараш
да ѝ кажам Миле на мајка ми?
Колку пари ќе ми бараш
да ѝ кажам Миле на мајка ми?

За сметката Евде голај бива
лесно ќе се Евде погодиме,
за кроење милување,
за шиење, Евде, бакнување.
За кроење милување,
за шиење Евде бакнување.

Затвори го Евде пенџерето
да запалам Евде ламбичето,
да се гледа за мерење
мера Евде пиле да ти земам.
Да се гледа за мерење
мера Евде пиле да ти земам.

Еј, ти Миле џанам аџамија,
земај мера море ти од око,
белки ќе е поубаво
и за мене Миле и за тебе.
Белки ќе е поубаво
и за мене Миле и за тебе.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Струшки бисери - Ми излегла Евда низ чаршија

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Струшки бисери