Меани, меани

Меаните, мајко ле, ме запустија,
тие витки пеачки ме разболеа.

Меани, меани, што ми сторивте,
животот меани ми го зедовте.

Цел ноќ седам в' меана, саноќ си пијам,
песна, свирка сал слушам и се веселам.

Меани, меани, што ми сторивте,
животот меани ми го зедовте.

Либето ме остави, ме заборави,
сè за таа ракија, што ми направи.

Меани, меани, што ми сторивте,
животот меани ми го зедовте.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Марјан Коцев - Меани, меани
  2. Пепи Бафтировски - Меани, меани

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Марјан Коцев
  2. Пепи Бафтировски