Во влашкото маало

Во влашкото маало
жолти куќи високи. [x2]
Ој Јанино, баш Јанино
жолти куќи високи. [x2]

Крај порти ми седеше
момето на Илчови.
Крај порти ми седеше
и на ѓерѓеф везеше.
Ој Јанино, баш Јанино
и на ѓерѓеф везеше. [x2]

Оздола иде млад Стојан
и на моме говори:
дај ми го моме ѓерѓефот
ќе ти дадам два гроша.
Ој Јанино, баш Јанино
ќе ти дадам два гроша. [x2]

Не ѝ даде два гроша
тук' ја фати за рака. [x2]
Ој Јанино, баш Јанино
тук' ја фати за рака. [x2]