Ѓорушице, црно око

Ај, Ѓорушице, црно око,
ај, промени се, накити се.
Ај, па излези на ќушето.

Ај там' ќе пројде силвин Кочо,
ај ќе ти рече добро вечер.
Ај, ти му речи дојди вечер.

Ај, дојди вечер пред вечера,
ај, дури не сме вечерале.
Ај дур' постела не сме послале.

Ај, дур' постела не сме послале,
ај, вити порти затвориле.
Ај, шимшир порти затвориле.