Ајде свате дигни чаша

(Свирете ми свирачи)

Денес пејам, се веселам
свадба правам, син женам,
мојата радост е голема,
срце од радост ми плаче.

Свирете ми свирачи,
свирете ми до зори,
и јас со вас да пеам
да се веселам.

Ајде свате, дигни чаша, да пиеме,
за младите да наздравиме,
чедо ваше, чедо наше, се засакале
штом се земат, среќни ќе бидат.

Свирете ми свирачи
свирете ми до зори,
и јас со вас да пеам
да се веселам.

Пријатели и роднини, браќа мили
јас сум среќен со сите вас,
желбата моја се исполна,
што ве гледам сите пред мене.

Свирете ми свирачи,
свирете ми до зори,
и јас со вас да пеам,
да се веселам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Владе Ѓоргиевски - Ајде свате дигни чаша
  2. Бисер - Ајде свате дигни чаша

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Владе Ѓоргиевски
  2. Бисер