Море абер дојде Ајше

Море абер дојде,
Ајше ле мори,
јас аскер да одам,
Ајше, до девет години.

Море ти да станеш,
Ајше ле мори,
рано ем порано,
ајде во понеделник.

Море да облечеш,
Ајше ле мори,
руба неносена,
ајде руво неносено.

Ти да ме испратиш,
Ајше ле мори,
долу до јурија,
ајде долу до јурија.

Море изим давам,
Ајше ле мори,
ти да ме дочекаш,
Ајше, до девет години.

Море на десетта,
Ајше ле мори,
ако ме дочекаш,
ајде, јас да си дојдам.

Јас ќе ти донесам,
Ајше ле мори,
тебе голем бакшиш,
Ајше срмено елече.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Војо Стојановски - Море абер дојде Ајше
  2. Душко Георгиевски - Море абер дојде Ајше
  3. Круме Спасовски - Море абер дојде Ајше
  4. Орце Стевковски - Море абер дојде Ајше

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Војо Стојановски
  2. Душко Георгиевски
  3. Круме Спасовски
  4. Орце Стевковски