Те видов тебе и се заљубив

Те видов тебе и се заљубив
и сакав да те имам јас.
И срцето да ти го подарам
пак не можам сè да искажам.

Гласот твој е ангелски,
а думите ти се нежни.
Тешко е да те слушам јас
срце имам, но ќе изгаснит.

И твојата убава руса коса
сплетена е со мека коприна.
Не си вода да те испијам,
a ни река да те препливам.

Дење и ноќе на тебе мислам јас,
o ангел мој, за тебе умирам.
И светот кога би се изменил,
ти ќе бидеш моја, пак моја.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Наум Бурназ - Те видов тебе и се заљубив
 2. Атина Апостолова - Те видов тебе и се заљубив
 3. Наум Петрески - Те видов тебе и се заљубив
 4. Цане Николовски - Те видов тебе и се заљубив
 5. Катерина Ѓорѓиева - Те видов тебе и се заљубив
 6. Влатко Вучков - Те видов тебе и се заљубив
 7. Македонски бисери - Те видов тебе и се заљубив
 8. Каролина Гочева - Те видов тебе и се заљубив

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Наум Бурназ
 2. Атина Апостолова
 3. Наум Петрески
 4. Цане Николовски
 5. Катерина Ѓорѓиева
 6. Влатко Вучков
 7. Македонски бисери
 8. Каролина Гочева