Дафино вино црвено

- Дафино вино црвено
момчето ти е заспало.
Момчето ти е заспало
на Каракамен планина.

На Каракамен планина,
на сува рида без вода.
Ми поминале ајдути,
гунчето му го украле.

Гунчето му го украле,
во меана му го продале.
Гунчето му го украле,
во меана му го продале.

Во меана му го продале
за рујно вино црвено.
За рујно вино црвено
и бела лута ракија.

- Ако му украле гунчето,
нека ми е живо момчето.
Ако му украле гунчето,
нека ми е живо момчето.
Забелешка: Каракамен планина е планински масив во Егејска Македонија, јужно од градот Воден и источно од Кожани. Грчкиот назив ѝ е Vermio (Βέρμιο).

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Виолета Томовска - Дафино вино црвено
 2. Ацо Андонов - Дафино вино црвено
 3. Гарабет Тавитјан, Гарабет Тавитјан Јр., Диран Тавитјан, Каролина Гочева - Дафино вино црвено
 4. Цар Самуил - Дафино вино црвено
 5. Мишко Крстевски - Дафино вино црвено
 6. Круме Спасовски - Дафино вино црвено
 7. Даниела Калаџиска, Пијано бар - Дафино вино црвено
 8. Ансамбл Теодосиевски - Дафино вино црвено
 9. Влатко Стефановски - Дафино вино црвено
 10. Танец - Дафино вино црвено
 11. Ансамбл Теодосиевски, Марика Георгиева - Дафино вино црвено
 12. Зоран Георгиев - Дафино вино црвено
 13. Димитар Коларов - Дафино вино црвено
 14. Непознат изведувач - Дафино вино црвено
 15. Зоран Марковски - Дафино вино црвено
 16. Ѓорѓи Желчевски, Кевсер Селимова - Дафино вино црвено
 17. Moving Art Ensemble - Дафино вино црвено
 18. Марика Георгиева - Дафино вино црвено
 19. Chalgia Sound System - Дафино вино црвено

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Виолета Томовска
 2. Ацо Андонов
 3. Гарабет Тавитјан
 4. Гарабет Тавитјан Јр.
 5. Диран Тавитјан
 6. Каролина Гочева
 7. Цар Самуил
 8. Мишко Крстевски
 9. Круме Спасовски
 10. Даниела Калаџиска
 11. Пијано бар
 12. Ансамбл Теодосиевски
 13. Влатко Стефановски
 14. Танец
 15. Марика Георгиева
 16. Зоран Георгиев
 17. Димитар Коларов
 18. Непознат изведувач
 19. Зоран Марковски
 20. Ѓорѓи Желчевски
 21. Кевсер Селимова
 22. Moving Art Ensemble
 23. Chalgia Sound System