Стани моме да заиграш

Стани моме да заиграш,
да те гледам весел јас,
чифте, чамче игриво,
наше оро убаво.
Опа нина нинанај, нинај на
нинанај мило моме нинанајнај.

Изви моме снагата ти,
твојта снага убава,
да те гледам, да пејам
оти само еднаш живеам.
Опа нина нинанај, нинај на
нинанај мило моме нинанајнај.

Само еднаш се живее
овој живот лажовен,
дур' сум сум жив да се рад'вам
и да умрам да не жалам.
Опа нина нинанај, нинај на
нинанај мило моме нинанајнај.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Петар Нечовски - Стани моме да заиграш
 2. Мухарем Сербезовски - Стани моме да заиграш
 3. Никола Бадев - Стани моме да заиграш
 4. Билјан Стојаноски - Стани моме да заиграш
 5. Есма Реџепова - Стани моме да заиграш
 6. Мишко Крстевски - Стани моме да заиграш
 7. Цеца Михајлова - Стани моме да заиграш
 8. Нена Дулева - Стани моме да заиграш
 9. Непознат изведувач - Стани моме да заиграш
 10. Славе Велјановски - Стани моме да заиграш
 11. Непознат изведувач - Стани моме да заиграш

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Петар Нечовски
 2. Мухарем Сербезовски
 3. Никола Бадев
 4. Билјан Стојаноски
 5. Есма Реџепова
 6. Мишко Крстевски
 7. Цеца Михајлова
 8. Нена Дулева
 9. Непознат изведувач
 10. Славе Велјановски