Сношти минав покрај вази

Сношти минав покрај вази,
тебе моме не те најдов,
срце ми се растрепери,
почнав солзи да ронам.

Сечи моме руси коси,
прави скала да се качам,
да ти видам бело лице,
ем рудото ти грло.

Кажи моме вистината,
љубиш ли ме, мамиш ли ме,
ил сос' мен' се подигруваш,
да ти мине времето.

Ах да можам да разберам,
була ли си, ил' Гркиња?
Ил' си моме Македонка,
што си толку убава?

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Никола Бадев - Сношти минав покрај вази
 2. Виданка Георгиева - Сношти минав покрај вази
 3. Борче Наумоски - Сношти минав покрај вази
 4. Добри Ставревски - Сношти минав покрај вази
 5. Наум Петрески - Сношти минав покрај вази
 6. Гоце Николовски - Сношти минав покрај вази
 7. Калиопи - Сношти минав покрај вази
 8. Јордан Митев - Сношти минав покрај вази
 9. Алексо Димов - Сношти минав покрај вази

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Никола Бадев
 2. Виданка Георгиева
 3. Борче Наумоски
 4. Добри Ставревски
 5. Наум Петрески
 6. Гоце Николовски
 7. Калиопи
 8. Јордан Митев
 9. Алексо Димов