Не плачи мило либе, не жали (Параходот)

Параходот ми пристигна
збогум либе подај рака
не плачи мило либе, не жалај
јас пак ќе се вратам.

Очите ти насолзени,
устето ти насмејано
не плачи мило либе, не жалај
јас пак ќе се вратам.

Ја земи си бело крпче,
избриши си црни очи
не плачи мило либе, не жалај
јас пак ќе се вратам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Никола Бадев - Не плачи мило либе, не жали (Параходот)
 2. Наум Петрески - Не плачи мило либе, не жали (Параходот)
 3. Виданка Георгиева - Не плачи мило либе, не жали (Параходот)
 4. Непознат изведувач - Не плачи мило либе, не жали (Параходот)
 5. Тоше Проески - Не плачи мило либе, не жали (Параходот)
 6. Мишко Крстевски - Не плачи мило либе, не жали (Параходот)
 7. Меморија - Не плачи мило либе, не жали (Параходот)
 8. Balkan Jazz Collective - Не плачи мило либе, не жали (Параходот)
 9. Зоран Џорлев, Силви бенд - Не плачи мило либе, не жали (Параходот)
 10. Зоран Џорлев, Александар Тарабунов - Не плачи мило либе, не жали (Параходот)
 11. Зоран Џорлев, Андријана Јаневска - Не плачи мило либе, не жали (Параходот)
 12. Зоран Џорлев, Цане Куртовиќ - Не плачи мило либе, не жали (Параходот)
 13. Зоран Џорлев, Елена Петреска - Не плачи мило либе, не жали (Параходот)
 14. Зоран Џорлев, Гоце Касаповски - Не плачи мило либе, не жали (Параходот)
 15. Зоран Џорлев, Горјан Стојановски - Не плачи мило либе, не жали (Параходот)

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Никола Бадев
 2. Наум Петрески
 3. Виданка Георгиева
 4. Непознат изведувач
 5. Тоше Проески
 6. Мишко Крстевски
 7. Меморија
 8. Balkan Jazz Collective
 9. Зоран Џорлев
 10. Силви бенд
 11. Александар Тарабунов
 12. Андријана Јаневска
 13. Цане Куртовиќ
 14. Елена Петреска
 15. Гоце Касаповски
 16. Горјан Стојановски