Абер доjде од Прибилци

(Абер доjде во Прибилци)

Абер доjде од Прибилци,
од Прибилци каj мудурот.
Абер доjде од Jордана
за муќета Сулеjманот.

Абре муќе ефендијо,
да ми купиш два мансера,
да ми купиш два мансера,
два мансера един нумер.

Испрати ги Сапотница,
Сапотница каj Велета.
Сапотница каj Велета,
каj Велета Абедина.

А бре Jордан бре Пиперка,
абре Jордан млад Воjводо.
Даj ми мулвет седум дена,
дур' да поjдам во Битола.
Дур' да поjдам во Битола,
во Битола, во Дебоjон.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Демирхисарски бисери - Абер доjде од Прибилци

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Демирхисарски бисери