Македонско девојче

Македонско девојче,
китка шарена,
во градина набрана
дар подарена.

Дали има н' овој бели свет
поубаво девојче од Македонче?
Нема, нема не ќе се роди
поубаво девојче од Македонче.

Нема ѕвезди полични
од твојте очи,
да се ноќе на небо,
ден ќе раздени.

Дали има н' овој бели свет
поубаво девојче од Македонче?
Нема, нема не ќе се роди
поубаво девојче од Македонче.

Кога коси расплети
како коприна
лична е, и полична,
од самовила.

Дали има на овој бели свет
поубаво девојче од Македонче?
Нема, нема не ќе се роди
поубаво девојче од Македонче.

Кога песна запее
славеј натпее,
кога оро заигра
срце разигра.

Дали има на овој бели свет
поубаво девојче од Македонче?
Нема, нема не ќе се роди
поубаво девојче од Македонче.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Виолета Томовска, Кирил Манчевски - Македонско девојче
 2. Виолета Томовска - Македонско девојче
 3. Севдалина Спасова - Македонско девојче
 4. Влатко Стефановски - Македонско девојче
 5. Даниела Калаџиска, Пијано бар - Македонско девојче
 6. Јонче Христовски - Македонско девојче
 7. Борис Солтаријски - Македонско девојче
 8. Mitan Project - Македонско девојче
 9. Słowianki - Македонско девојче
 10. Володја Стојанов - Македонско девојче
 11. Barcelona Gipsy balKan Orchestra - Македонско девојче
 12. Николај Славеев - Македонско девојче
 13. Kazuhiro Kotetsu - Македонско девојче
 14. Анастасија Петреска - Македонско девојче
 15. Silvia - Македонско девојче

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Виолета Томовска
 2. Кирил Манчевски
 3. Севдалина Спасова
 4. Влатко Стефановски
 5. Даниела Калаџиска
 6. Пијано бар
 7. Јонче Христовски
 8. Борис Солтаријски
 9. Mitan Project
 10. Słowianki
 11. Володја Стојанов
 12. Barcelona Gipsy balKan Orchestra
 13. Николај Славеев
 14. Kazuhiro Kotetsu
 15. Анастасија Петреска
 16. Silvia