Ај, в Македонија глас се слуша

Ај, в Македонија глас се слуша
од нејзини синови.
Ај, душманите побеснале,
колат, бесат сè на ред.

Ај, вие браќа Македонци,
вие славни јунаци.
Алово знаме да развејме
над македонски долини.

Ај, на знаме е напишано:
„Слобода или смрт“.
Ај, нека чует и Европа,
народот се разбуди.

Ај, Македонец не се плаши
од душмански јатаган.
Ај, како лавот тој се фрла
среде војска и јатаган.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Конак - Ај, в Македонија глас се слуша
  2. Охридски трубадури - Ај, в Македонија глас се слуша

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Конак
  2. Охридски трубадури