Слегло моме во градина

Слегло моме во градина
цвеќе да бере,
кај што брала, там' заспалa,
меѓу цвеќето.

Поминува лудо младо
крај градинчето:
- Стани, стани малој моме
цвеќе ти овена.

- Ако вене, нек' се суши
друго ќе зберам.
- Стани, стани малој моме
момче се армаса.

- Нек' се врши, нек' се жени
нек' се ќердоса,
јас ќе одам в' манастира
за калуѓерка.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Бапчорки - Слегло моме во градина
  2. Ансамбл Билјана - Слегло моме во градина

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Бапчорки
  2. Ансамбл Билјана