Секој што мине помине

Секој што мине помине
крај наш'то порте, пенџере
со една рака мавнува
со око ми намигнува. [x2]

Да знаат мојте другарки
и тие лоши душманки,
на мама, тате ќе кажат
и кавга ќе ми направат. [x2]

Затоа јас и кажувам
и на мој'та сестра помала,
тој што ќе срце засака
јас ќе го љубам довека. [x2]
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!