Низ двори се шета мома Катерина

Низ двори се шета мома Катерина,
бело променета како галабица.
Оф аман, аман како галабица.

Ситно, кротко оди како еребица.
Оф аман, аман како еребица.

Оздола ми иди едно лудо младо
сива коња јава, коња разигрува.
Оф аман, аман и на коња вели:

- Играј коњу играј, ти да се наиграш
јас ќе те продавам на мома кадуша.
Оф аман, аман на мома кадуша.

Штом ми го дочула мома Катерина
и на лудо вели: - Коња не продавај.
Оф аман, аман коња не продавај.

Како твојта коња сегде редум има
како мома Ката нигде редум нема.
Оф аман, аман нигде редум нема.