Ај зајди зајди јасно сонце

(Жетварска песна)

Ај зајди зајди море јасно сонце,
мене ми здодеја ова пуста жетва.
Над глава ми стојат до три спахии
и они ми велат ајде бргу жнејте.

Први ни вели ајде бргу жнејте,
а втори ми вели ниско да жнејме,
а трети ми вели класја збирајте.

А мене ми плаче моето машко дете.
Јас не можам д' идам да го превијам,
да не го превијам, да не го најадам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Ај зајди зајди јасно сонце

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева