Проклета да е Австралија

Проклета да е Австралија
ми ја запусти фамилијата.
Си ја оставив мојата жена
цвеќе в' градина да ми овене.
Е, еј Австралија, ееј земја далечна.

Мојте другари песна ми пеат,
абре Стојане немој, не оди!
Кому оставаш, млада невеста,
с' машко детенце и стара мајка?
Е, еј Австралија, ееј земја далечна.

Проклета да е Австралија
што ме остави без фамилија.
Тешка печалба, црна туѓина,
многу далеку, сам без никого.
Е, еј Австралија, ееј земја далечна.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Јорданка Куцулова, Ѓорѓи Андреевски - Проклета да е Австралија
  2. Војо Стојановски - Проклета да е Австралија
  3. Милениум бенд - Проклета да е Австралија

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Јорданка Куцулова
  2. Ѓорѓи Андреевски
  3. Војо Стојановски
  4. Милениум бенд