Црна се чума зададе

Црна се чума зададе
там' долу в' Македонија,
там' долу в' Демир Капија.
Кој ќе се јунак избере
чумата да изгони
од жална Македонија?

Избрал се, ми се изнашол
млад Гоце Делчев војвода,
чумата да ја пропади.
С' негова верна дружина
тој ојде в' Македонија,
там долу Демир Капија.

Гоце на дружба говори:
- Дружино верна зговорна,
кога ќе вие врвите
низ моја града Кукуша,
мајка ми ќе ве запраша:
„каде е Гоце војвода“?
Вие ќе ѝ нејзе кажете:
„Гоце се, мајко, ожени
за мајка Македонија“.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Виданка Георгиева - Црна се чума зададе
 2. Костадинка Палазова - Црна се чума зададе
 3. Анка Гиева - Црна се чума зададе
 4. Јанко Узунов - Црна се чума зададе
 5. Добри Ставревски - Црна се чума зададе
 6. Никола Кармзов - Црна се чума зададе
 7. Љупка Рондова - Црна се чума зададе
 8. Благоја Дескоски - Црна се чума зададе
 9. Меморија - Црна се чума зададе
 10. Мирвет Беловска - Црна се чума зададе
 11. Мирвет Беловска, Радио студио Скопје - Црна се чума зададе
 12. Гоце Делчев Ансамбл - Софија - Црна се чума зададе
 13. Костадин Гугов - Црна се чума зададе

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Виданка Георгиева
 2. Костадинка Палазова
 3. Анка Гиева
 4. Јанко Узунов
 5. Добри Ставревски
 6. Никола Кармзов
 7. Љупка Рондова
 8. Благоја Дескоски
 9. Меморија
 10. Мирвет Беловска
 11. Радио студио Скопје
 12. Гоце Делчев Ансамбл - Софија
 13. Костадин Гугов