Слушам кај шумат шумите

Слушам кај шумат шумите, буките
Слушам кај шумат буките,
плачат за војводата, капиданот.

Другари верни другари Македонци,
кога низ село врвите, врвите,
кога низ село врвите
со коњи да не тропате, не тропате.

Со коњи да не тропате, тропате,
со коњи да не тропате,
со пушки да не фрлате, не фрлате.

Да не ве чуе мајка ми, старата,
да не ве чуе мајка ми,
ќе ве праша за мене, аман за мене.

Каде е син ми Костадин, Костадин?
Каде је син ми Костадин,
Костадин војводата, капитанот?

Син ти се мајко ожени, ожени
син ти се мајко ожена
за една Македонка поробена.