Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Народе Македонски

Народе Македонски,
со какви идеи си ти?
Доста веќе, разбуди се,
свести се не спиј ти.

Не знаеш кој си, што си,
други тебе знајат,
страм голем је за тебе,
сам да се не знајеш.

Исклаја жени, деца,
во село Загоричани,
а пред аскерот турски,
фрлајте оружјето.

Писќули тенки носат
и пушки берданки,
фустани раскапани,
ем празни патрони.

Каде е Караиванов
и дружината му?
Мелас, Каравангелис
Битола в затвор је тој.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Симеон Гугуловски - Народе Македонски
  2. Ансамбл Билјана - Народе Македонски
  3. Македонски мерак - Народе Македонски
  4. Калиопи - Народе Македонски
  5. Сашо Гигов - Гиш - Народе Македонски

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Симеон Гугуловски
  2. Ансамбл Билјана
  3. Македонски мерак
  4. Калиопи
  5. Сашо Гигов - Гиш