Болен ми лежи Миле Поп Јорданов

Болен ми лежи Миле Поп Јорданов
над глава му стои стара му мајка,
жално го жали, милно го плаче:

- Стани ми, стани, мое мило чедо,
твојте другари по сокаци одат,
жални песни пеат, тебе те спомнуват.

Бог да го прости Миле Поп Јорданов,
Миле Поп Јорданов за народ загина,
за народ загина, за Македонија.

Неговите сестри в' црно облечени,
свадба ќе прават, брата ќе женат,
брата ќе женат за Македонија.

Неговата мајка в' црно облечена,
свадба ќе прави, сина ќе жени,
сина ќе жени за Македонија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Виолета Томовска, Октет Куманово - Болен ми лежи Миле Поп Јорданов
 2. Ансамбл Билјана - Болен ми лежи Миле Поп Јорданов
 3. Октет Македонија - Болен ми лежи Миле Поп Јорданов
 4. Сашо Гигов - Гиш - Болен ми лежи Миле Поп Јорданов
 5. Choir at Doesburg Cathedral, Ruzzana Nahapetjan - Болен ми лежи Миле Поп Јорданов
 6. Леб и сол - Болен ми лежи Миле Поп Јорданов
 7. Танец - Болен ми лежи Миле Поп Јорданов
 8. Ѓорѓи Желчевски, Кевсер Селимова - Болен ми лежи Миле Поп Јорданов
 9. Партизански инвалидски певски збор - Болен ми лежи Миле Поп Јорданов
 10. Костадин Гугов - Болен ми лежи Миле Поп Јорданов
 11. Илија Луков - Болен ми лежи Миле Поп Јорданов
 12. Радио студио Скопје, Хор Билјана - Болен ми лежи Миле Поп Јорданов

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Виолета Томовска
 2. Октет Куманово
 3. Ансамбл Билјана
 4. Октет Македонија
 5. Сашо Гигов - Гиш
 6. Choir at Doesburg Cathedral
 7. Ruzzana Nahapetjan
 8. Леб и сол
 9. Танец
 10. Ѓорѓи Желчевски
 11. Кевсер Селимова
 12. Партизански инвалидски певски збор
 13. Костадин Гугов
 14. Илија Луков
 15. Радио студио Скопје
 16. Хор Билјана