Ацано млада невесто

- Ацано млада невесто,
што доцкан седиш на порта,
нели те тебе срамота?

Ми поминуваат еснафи,
ем тија пусти лебари,
ем тија чапкан касапи.

Со око ти намигнуваат,
со глава ти навртуваат,
ќе ми те тебе прелажат.

- Дејгиди, Ѓорѓи будала,
што ако с' око намигнуват,
нели те тебе пречекувам?
Што ако с' глава навртуват,
нели те тебе пречекувам?

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Никола Бадев - Ацано млада невесто
 2. Пепи Бафтировски - Ацано млада невесто
 3. Bafjaz - Ацано млада невесто
 4. Зоран Џорлев, Војо Стојановски - Ацано млада невесто
 5. Ирена Спасовска - Ацано млада невесто
 6. Димитар Коларов - Ацано млада невесто
 7. Војо Стојановски - Ацано млада невесто
 8. Алексо Димов - Ацано млада невесто
 9. Бата Канда - Ацано млада невесто

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Никола Бадев
 2. Пепи Бафтировски
 3. Bafjaz
 4. Зоран Џорлев
 5. Војо Стојановски
 6. Ирена Спасовска
 7. Димитар Коларов
 8. Алексо Димов
 9. Бата Канда